من ها

از شانه هایم دستهای مردانه ی نازکی روییده اند با انگشتان پیر. چشمهایم از گریه ی سبز تر میشوند.من؛ شده ام؛ من آن.

/ 2 نظر / 26 بازدید
icarus

اینجا می شه نظر گذاشت؟ :|

icarus

اونقد دیر اجازه صادر شد که دیگه فراموش کردم چی می خواستم بگم!! ; )